Permabed

Page

Permakulturen

En dag så jeg et tidskrift i en DSB kiosk. Det hed permakultur. Jeg købte det og begyndte at læse. Det var bare interessant og understøttede mine egne ideer om bæredygtighed og sund fornuft. Jeg måtte vide mere om fænomenet og besøgte hjemmesider og bestilte bøger hjem , og jeg kunne rigtig godt lide, hvad jeg læste.

Hvad var så permakultur

I 1970 erne opfandt David Holmgren og Bill Mollison ordet permakultur. De ønskede et ord, der dækkede beskrivelser af processer og mønstre, der kendetegnede bestande af dyrearter og planter , der vedligeholdt sig selv – til gavn og nytte for mennesker. Det hele blev bygget op på iagttagelser af naturen og genopdagelse af tidligere bæredygtige kulturer.

Og hvad er det nu

Permakulturen er vokset fra at være en beskrivelse af et bæredygtigt system omkring planter og dyr til at omfatte opbygning af hele samfund. Permakulturen udvikler sig fortsat og dens essens har udmøntet sig i en række principper – etiske principper og planlægningsprincipper.

David Holmgren skriver, at principperne er redskaber, der kan hjælpe os i tanke- og beslutningsprocesser, når vi planlægger. Og det uanset om det drejer sig om energiforsyning, vandforsyning og -afledning, placering af bygninger, udvikling af teknologier eller dyrkning af jorden.

Perma-netværk

Ideerne har spredt sig til mange steder på jorden – både rige og fattige lande. Og der findes netværk af enkeltpersoner og grupper, der lever deres dagligdag efter permakulturens principper. Også her i Danmark, hvor der findes en permakulturforening med mange engagerede mennesker.

Design

I permakulturens ”sprog” anvendes ordet design rigtig meget. For mig betød design formgivning af nyttegenstande, så jeg studsede lidt ved ordet. Og forstod så, at det har en udvidet betydning i retning af planer og hensigter.

Et sted anbefales det, at haven planlægges i sektioner, så den sektion nærmest boligen og nærmest de gangveje, der anvendes mest i dagligdagen dyrkes intensivt. Og jo længere væk man kommer jo mindre intensiv bliver jorden dyrket. Helt ude i yderområderne, hvor man ikke kommer hver dag eller uge dyrkes jorden ekstensivt. Det lyder helt rigtigt. Men sådan ser vores have slet ikke ud.

Vor have og permadesign

Vi har boet på samme sted og udviklet haven gennem 40 år. Vi har truffet de valg omkring hus og have, som vi har følt rigtige og haft mulighed for og midler til på det givne tidspunkt. Vi vil ikke lægge hele haven om nu. Når jeg tænker intensiv/ekstensiv dyrkning , så er hele vores have dyrket ekstensivt med små spredte intensivt dyrkede områder. Krydderhaven, forårsbedet, søndersøbedet, det blå bed, det gule bed, solariebedet etc.

Permabed

Vi besluttede os til også at lave et permabed, hvor der :

-ikke skulle graves – kun luges lidt det første år

-ikke skulle gødes med kunstgødning – men med græsafklip

-skulle vokse flerårige urter

-planter fik lov at sætte frø og så sig selv

-kun skulle være spiselige planter

Kort sagt et bed, der stort set kunne passe sig selv og give tilstrækkelige afgrøder med meget lidt arbejde.

Placering af permabed

Vi havde et bed i æbleskoven, som vi skønnede kunne fungere som permabed. Der var muligvis lovlig skygget. Men vi besluttede alligevel at prøve der.

Der havde været en række morgenfruer og en række spinat. De fik lov til at kaste frø. En del selvsåede bronzefennikel blev flyttet dertil. Ligeledes blev selvsåede rød mælde og havekørvel flyttet dertil.

Jeg havde hørt, at spadserestokkål var flerårige og kunne modstå kålsommerfuglelarver. Så der blev forkultiveret og plantet spadserestokkål. Vi plantede vintersalat og to slags ruccolasalat. Endelig flyttede jeg en sedum derhen.

Bedet plejer at være et godt salatbed, så jeg plantede også almindelige salater, som jeg ikke forventer kaster frø.

Hvordan gik det så

Den første sommer fungerede det udmærket, men planterne blev ikke så høje og kraftige. Spadserestokkålene blev kun godt en halv meter høje, hvorimod fordermarvskålplanterne, som jeg har et andet mere solrigt sted blev over en meter høje. Jeg skulle måske have gødet bedet grundigt, før jeg gik i gang. Og vestenvinden var lovlig skrap for planterne.

Næste sommer…

Bedet groede helt til med spinat og morgenfruer og rød melde.

Udbyttet af afgrøderne var elendigt. Men jeg fandt ud af , at hvor morgenfruerne havde stået tæt kunne skvalderkålen ikke klare sig.

Jeg udvidede bedet, lugede og spredte komøg. Så flyttede jeg pibeløg, vanillegræs dertil og satte hvidløg. Og jeg flyttede nogle små bredbladet tornbladbuske  derhen. Jeg forsøgte også med et par tomatplanter.

I år..

Det er ikke blevet meget mere frodigt i år. Men lidt bedre. Og nu har jeg sat spiselig burre og flerårig gåseurt.

Og jeg har altså fundet ud af, at det ikke helt passer sig selv. Der skal arbejdes noget med det, før der kan høstes.

Hvad siger folk til det

En dag viste jeg bedet frem for nogle venner, som har en kolonihave. Og jeg forklarede tankerne og ideerne bag bedet. Deres reaktion var, at det kunne de godt gå ind for. Det var lige sådan, de havde dyrket deres kolonihave gennem årene.

http://permakultur-danmark.dk/

2016

Vi har haft vand overalt til langt hen i maj måned. Det var for tungt og vådt at arbejde i permabedet, og det groede til med græs.
Nu er jeg begyndt at evakuere de planter, jeg vil redde.
Og det hele får lov til at gro til.

OM det betyder, at jeg nedlægger bedet for bestandigt, eller om det genopstår på et bedre sted i haven ved jeg ikke endnu.
Vi er kommet så langt hen på året og har rigeligt at gøre i hele haven. Vi kom sent i gang og alt er anderledes i år. 

2017

Permabedet lå brak sidste år. I år bliver det brugt som kompoststed. Vi fylder op med visne blade o. lign. Det får lov at ligge nogle år. Så må vi se, hvad der sker.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s